คลังประกาศชัดเจน ไม่มีเปิดลงทะเบียน เราชนะ

วันที่ 21 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายวงเงินสิทธิของโครงการ เราชนะ ออกไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564

น.ส.กุลยา กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่า ครม. เห็นชอบให้มีการลงทะเบียน เราชนะ เพิ่มอีก 2.4 ล้านคนนั้น ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่ม ปัจจุบันโครงการได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว โดยจำนวน 2.4 ล้านคนที่ ครม. เห็นชอบ เป็นการอนุมัติในขั้นตอนของการใช้งบประมาณ

เนื่องจากที่ผ่านมา ครม. อนุมัติกรอบเป้าหมายโครงการเราชนะไว้ที่ 31.1 ล้านคน แต่เมื่อมีการลงทะเบียนจริง มีผู้สามารถรับสิทธิได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดว่าจะมีผู้รับสิทธิได้รวม 33.5 ล้านคน ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น

ขอบคุณ ข่าวไทย