หมู่บ้านห้วยเฮี๊ยะ ปิดหมู่บ้าน ไม่มีกำหนด

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.64 นายพอเจตน์ แก้วธารากุล ผู้ใหญ่บ้านห้วยเฮี๊ยะ หมู่ 8 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนพร้อมชาวบ้าน ได้ช่วยกันทำไม้กั้นปากทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อมิให้บุคคลภายนอกเข้าเด็ดขาด และมีการคัดกรองคนในหมู่บ้านอย่างเคร่งครัดหากไม่จำเป็นก็ไม่อนุญาตให้ออกนอกชุมชน เนื่องจากหวั่น CV-19 พร้อมทั้งทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้สิ่งไม่ดีออกไปจากหมู่บ้านตามวิถีลาหู่ที่นับถือกันมาแต่บรรพบุรุษ

ผู้ใหญ่บ้านห้วยเฮี๊ยะ กล่าวว่า จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ ปกติจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้ร่วมประชุมกันเพื่อป้องกัน เข้ามาในหมู่บ้าน จึงเห็นชอบให้ปิดหมู่บ้านตั้งแต่เวลา 22.00 น. วันที่ 12 เม.ย. 64 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดเปิด อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ดีขึ้นจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิม พร้อมทั้งกล่าวอีกว่า การปิดหมู่บ้านครั้งนี้นอกจากบ้านห้วยเฮี๊ยะ ก็ยังมีบ้านผาเผือก และบ้านลุกข้าวหลามซึ่งเป็นทางผ่านมายังหมู่บ้านตนก็ปิดเช่นกัน

โดยการปิดหมู่บ้านของชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สืบเนื่องมากจากความกลัว CV-19 และมียอด เพิ่มมากขึ้นเป็นรายวันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่ อ.ปาย พบว่ามีผู้ติดอีก 4 ราย ในนั้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ ที่ติดมาโดยไม่รู้ตัว ปัจจุบันทางแพทย์โรงพยาบาลปาย กำลังเร่งสืบสวนสอบสวน เพื่อตรวจสอบไทม์ไลน์ หากผู้ใดที่ทราบว่าตัวเองใกล้ชิด ให้รีบไปพบแพทย์ในทันที สำหรับยอด ในแม่ฮ่องสอน หากรวมกับ ยอดใหม่ที่ อ.ปาย รวมมียอดสะสม 17 รายแล้ว